Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Višnjan za 2017.godinu

Na temelju članka 56. Statuta Općine Višnjan(„Službeni glasnik Općine Višnjan” broj 1/13), dana 31. listopada 2016. godine, Općinski načelnik objavljuje sljedeći Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Višnjan za 2017.godinu

Predmet ovog Javnog poziva jest prikupljanje prijava programa i projekata koji se financiraju iz Proračuna Općine Višnjan za 2017. godinu  iz sljedećih područja: predškolski odgoj, obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb i kultura.

Prijave programa i projekata mogu podnijeti sve zainteresirane pravne i/ili fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine, osobe koje imaju članove s područja osobe ili pružaju određene usluge na području Općine, osim udruga  (Udruge će svoje programe/projekte radi sufinanciranja iz Proračuna Općine moći kandidirati na Javni natječaj kojeg će Općina objaviti po usvajanju Proračuna za 2017. godinu, temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), a najkasnije do 15.02.2017.godine)

Sve je informacije moguće dobiti slanjem upita na adresu e-pošte: opcina-visnjan@visnjan.hr  ili pozivom na broj 052/449208.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, Trg slobode 1, 52463 Višnjan najkasnije do 11. studenog 2016. godine, s naznakom: JAVNI POZIV – NE OTVARAJ.

U nastavku donosimo tekst poziva i priloge (obrasce):

Javni-poziv

Podaci-o-programu-projektu-obrazac

Podaci-o-podnositelju-prijave-obrazac

Obrazac-proracuna

Obrazac-izvjesca

Skip to content