JAVNI POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2018. godinu I.

Upravni odjel za kulturu Istarske županije – Regione Istriana objavio je dana 03. srpnja  2017. godine JAVNI POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2018. godinu

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Istarske županije – Regione Istriana jesu kulturne djelatnosti i poslovi, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana.
U Program javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2018. godinu, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, kriterijima i ocjenom izvršenja programa u 2017. godini, uvrstit će se:

 1. programi ustanova kojima je osnivač Istarska županija – Regione Istriana
 2. programi ustanova i udruga od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana
 3. programi ustanova i udruga koji se provode u kontinuitetu
 4. programi:
  – zaštite i očuvanja materijalne kulturne baštine i muzeologije,
  – zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine,
  – književnosti i izdavaštva te književno nakladničke manifestacije,
  – vizualnih umjetnosti,
  – glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti,
  – iz područja novih medijskih kultura,
  – međunarodne kulturne suradnje,
  – institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi.

Više informacija na mrežnim stranicama Istarske županije pod rubrikom : ” natječaji” ili na sljedećm linku: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=5109

Skip to content