Javni poziv za podnošenje prijedloga za DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2018. GODINU

Temeljem članka 7., 8. i 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013.), Općinski načelnik objavljuje slijedeći

JAVNI POZIV

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe sa područja Općine Višnjan da povodom Dana Općine –Sveta Magdalena „Magdalenjina“ podnesu prijedloge za

DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2018. GODINU (pojedincu, udruzi ili ustanovi) za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Višnjan, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Za javno priznanje ne mogu biti predložene pravne ili fizičke osobe koje su priznanje primile u istoj kategoriji, ukoliko je od primitka priznanja u istoj kategoriji proteklo manje od 5 (pet) godina.

Prijedloge sa naznakom predlagača, životopisom predložene osobe te oznakom za koje se priznanje podnosi prijedlog, potrebno je dostaviti zaključno s 13.07.2018. godine u 15,00 sati osobno ili putem pošte na adresu Općina Višnjan, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, Trg slobode 1, Višnjan ili putem e-pošte na adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

Javna priznanja biti će uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan.

 

                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                  Angelo Mattich

Skip to content