JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za gradnju hotela

Na temelju odredbi Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o objavi Javnog poziva za iskazivanje interesa za gradnju hotela (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2019) i odredbi članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/2017), objavljujem

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za gradnju hotela

 

Pozivaju se svi zainteresirani investitori na iskazivanje interesa za gradnju hotela na nekretninama oznake k.č.br. 964 k.o. Višnjan i dijelu k.č.br. 959 k.o. Višnjan, zaključno sa danom 22. prosinca 2019. godine dostavom pisma namjere putem e-pošte na adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr , putem pošte ili osobnom dostavom na adresu: TRG SLOBODE 1, 52463 VIŠNJAN.

Po zaprimanju pisma namjere zainteresiranih subjekata, izraditi će se zapisnik o zaprimljenim pismima namjere te će se isti dostaviti Općinskom vijeću Općine Višnjan radi donošenja konačne odluke.

Grafički prilog:

geoportal-23

 

  OPĆINSKI NAČELNIK

                 Angelo Mattich

 

 

 

 

Skip to content