JAVNI POZIV POVODOM BOŽIĆNOG DARIVANJA

Pozivaju se roditelji djece s prebivalištem na području Općine Višnjan, a koja su rođena u razdoblju od 1. travnja 2013. do 31. prosinca 2016. godine,  a NISU polaznici Dječjeg vrtića Višnjan, da dojave podatke o djetetu radi uključivanja  u program  božićnog darivanja.

Molimo roditelje da sljedeće podatke:

1. Ime i prezime roditelja

2. Ime i prezime djeteta

3. Nadnevak i godina rođenja djeteta

4. Adresa prebivališta i kontakt

5. Potpisanu Privolu za obradu osobnih podataka (u prilogu)

slanjem podataka na adresu e-pošte: v.mladinov@visnjan.hr  do 10. prosinca 2019. godine.

Prijave koje nisu pravovremeno dostavljene neće se razmatrati.

Privola-prigodno-darivanje

OPĆINA VIŠNJAN

Skip to content