JAVNI POZIV DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2021. GODINU

Temeljem članka 7., 8. i 58. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/21.), Općinski načelnik Općine Višnjan objavljuje slijedeći

JAVNI POZIV

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe s područja Općine Višnjan da povodom Dana Općine –Sveta Magdalena „Magdalenjina“ podnesu prijedloge za

DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2021. GODINU

(pojedincu, udruzi ili ustanovi) za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Višnjan, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Za javno priznanje ne mogu biti predložene pravne ili fizičke osobe koje su priznanje primile u istoj kategoriji, ukoliko je od primitka priznanja u istoj kategoriji proteklo manje od 5 (pet godina).

Prijedloge sa naznakom predlagača, životopisom predložene osobe te oznakom za koje se priznanje podnosi prijedlog, potrebno je dostaviti zaključno s 20.07.2021. godine u 15,00 sati osobno ili putem pošte na adresu Općina Višnjan, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, Trg slobode 1, Višnjan ili putem e-pošte na adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

Javna priznanja biti će uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan.

OPĆINSKI NAČELNIK

Angelo Mattich

Skip to content