JAVNI POZIV

Temeljem članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i  144/20.), Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan oglašava

JAVNI POZIV

 

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe sa područja Općine Višnjana da povodom Dana Općine –Sveta Magdalena „Magdalenjina“ podnesu prijedloge za

DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2023. GODINU (pojedincu, udruzi ili ustanovi) za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Višnjan, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Za javno priznanje ne mogu biti predložene pravne ili fizičke osobe koje su priznanje primile u istoj kategoriji, ukoliko je od primitka priznanja u istoj kategoriji proteklo manje od 5 (pet godina).

Prijedloge sa naznakom predlagača, životopisom predložene osobe te oznakom za koje se priznanje podnosi prijedlog, potrebno je dostaviti zaključno s 10.07.2023. godine u 15,00 sati osobno ili putem pošte na adresu Općina Višnjan, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, Trg slobode 1, Višnjan ili putem e-pošte na adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

Javna priznanja biti će uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan.

PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

Silvana Tome,mag.admin.publi.

 

Skip to content