JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

Na temelju članka 391. članak Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Višnjan 3/2019), Odluke o lokalnim porezima (Službeni glasnik Općine Višnjan 3/2020 i 2/2021) i članka 58. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2021), Općinski načelnik Općine Višnjan, raspisuje Javni natječaj za zakup javnih površina.

Rok za dostavu ponuda je 30.04.2021. godine do 15 sati

Javni natječaj za zakup javnih površina

Lokacije

Obrazac 1

Obrazac 2 – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječaja

Privola

Skip to content