JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.), Odluke o zamjeni nekretnine u vlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 4/2022.), Odluke o zamjeni nekretnine u vlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 6/2022.)  i članka 58. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 1/2021.) Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan

Javni natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu_suvlasništvu Općine Višnjan

5.2.Prijedlog parcelacije cesta

20221795-11 1795-12 i 1795-10

Obrazac 2 Izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječajaObrazac ZN, Ponuda za zamjenu

Skip to content