JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 33. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske od 20. rujna 2018. godine KLASA: 945-01/18-01/606, URBROJ: 525-07/1789-18-3 i Odluke Općinskog vijeća raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 2/2020), Općina Višnjan objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan.

Rok za podnošenje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan je 04. prosinca 2020. godine.

U nastavku prilažemo potpuni tekst javnog natječaja i pripadajuće priloge:

javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-opcine-visnja

obrazac-1-izjava-posjed-dugovanje

obrazac-2-izjava-povezane-osobe

obrazac-3-izjava-osobni-podaci

obrazac-4-izjava-gospodarski-program-koristenje-zemljista

obrazac-5-gospodarski_program

obrazac_ponude

 

 

 

 

Skip to content