JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE LJETNIH KAMPOVA

 

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15., 37/21.), članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 5/2015.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje ljetnih kampova za djecu s područja Općine Višnjan, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan objavljuje

 

Javni natječaj Općine Višnjan za sufinanciranje ljetnih kampova za djecu s područja  Općine Višnjan za 2023. godinu

 

Javni natječaj -LJETNI KAMP

Skip to content