JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU OKUĆNICA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji okućnica u vlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2012.), Pravilnika o raspolaganju nekretninama – okućnice (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2012.) i članka 56. Statuta Općine Višnjan ( Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013), Općinski načelnik Općine Višnjan raspisuje Javni natječaj za prodaju okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan.

Rok za podnošenje ponuda je 27. listopad 2016. godine u 14,00 sati a ponude se podnose osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, Trg slobode 1, 52464 Višnjan.

U nastavku donosimo potpuni tekst natječaja te grafičke priloge:

Javni-natjecaj-okucnice

Izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecaja

Graficki-prilozi

Skip to content