JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji zemljišta Zajednici Talijana „dr. Silvio Fortuna“ -Comunità degli Italiani „Dott. S. Fortuna “(Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2019), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2019), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2019) i članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/2017), Općinski načelnik Općine Višnjan raspisuje javni natkrčaj za prodaju nekretnin au vlasnišvu/suvlasništvu Općine Višnjan.

Rok za podnošenje ponuda je 24. lipanj 2020. godine, a tekst natječaja i priloge prilažemo u nastavku:

Javni-natjecaj-za-prodaj

Ponuda-za-kupnju-obrazac-1

Izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecaja-obrazac-2

Privola za obradu osobnih podataka

 

Grafički prilozi:

Tablica-1-redni-br-1

Tablica-1-redni-br-2

Tablica-1-redni-br-3

Tablica-1-redni-br-4

Tablica-1-redni-br-5

Tablica-1-redni-br-6

Tablica-1-redni-br-7

Tablica-1-redni-br-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content