Javni natječaj za prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni Višnjan Milanezi

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), odredbi Odluke Općinskog vijeća Općine o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan Milanezi – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2010), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća Općine o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan Milanezi -(Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2017) i Odluke Općinskog načelnika KLASA: 023-08/19-01-13, URBROJ: 2167-03-01-19-01, Općina Višnjan objavljuje natječaj za prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni Višnjan Milanezi.

Potpuni tekst natječaja i priloge donosimo u nastavku:

Tekst-javnog-natjecaja

Ponuda-obrazac-1

Gospodarski-program-obrazac-2

Tablica-I

Tablica-II

Graficki-prilog

 

 

Skip to content