JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIRA d.o.o. za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 2/20), Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIRA d.o.o. za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/20), odredbi Odluke o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan-Milanezi (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 03/2021), Pravilnika o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan-Milanezi, (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 03/21), trgovačko društvo VIRA d.o.o., raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina.

Rok za dostavu ponuda je 11. svibnja 2021. godine.

Javni-natječaj-za-prodaju-nekretnina

Ponuda-obrazac-1

Gospodarski-program-obrazac-2

Privola

Tablica-1-redni-broj-1-i-3

Tablica-1-redni-broj-2

 

Skip to content