Javni natječaj za prodaju nekretnina u POSLOVNOJ ZONI VIŠNJAN-MILANEZI

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIRA d.o.o. za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 2/20), Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIRA d.o.o. za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/20), odredbi Odluke Općinskog vijeća Općine o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan Milanezi – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/10), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća Općine o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan-Milanezi (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/17), trgovačko društvo VIRA d.o.o., raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi

Rok za dostavu ponuda je 06. travnja 2021. godine do 15:00 sati

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Višnjan Milanezi

Tablica 1., redni broj 1. i 2.

Ponuda Obrazac 1

Gospodarski program Obrazac 2Privola

Skip to content