JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA I OKUĆNICA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji okućnica (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2012), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2018), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2019), Odluke o prodaji nekretnina i zamjeni nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2020), Odluke o prodaji nekretnina i zamjeni nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2021)  i članka 58. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2021), Općinski načelnik Općine Višnjan raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan.

Rok za predaju ponuda je petak, 30.04.2021. godine.

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Obrazac 1 – Ponuda

Obrazac 2 – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječaja

Privola

Tablica 1., redni broj 1.

Tablica 1., redni broj 2.

Tablica 1., redni broj 3.

Tablica 1., redni broj 4.

Tablica 1., redni broj 5.

Tablica 1., redni broj 6.

Tablica 1., redni brojevi 7. i 8.

Tablica 1.,redni brojevi 9., 10., 11., 12. i 13.

Tablica 1., redni brojevi 14. i 15.

Tablica 2., redni broj 1.

Skip to content