JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji okućnica (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/12), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/18), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/19), Odluke o prodaji nekretnina i zamjeni nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 2/20), Odluke o prodaji nekretnina i zamjeni nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/21), Odluke o prodaji nekretnina i zamjeni nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/21), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine iz javnog dobra-lokalne ceste (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/18) i članka 58. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/21), Općinski načelnik Općine Višnjan,  raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

ponude se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom OPĆINA VIŠNJAN, TRG SLOBODE 1, 52463 VIŠNJAN-VISIGNANO, NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE na omotnici čitko napisati pošiljatelja.

-rok za podnošenje pisanih ponuda je do ponedjeljka 02. svibnja 2022. godine, poštom ili neposrednom predajom na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, TRG SLOBODE 1, 52463 VIŠNJAN-VISIGNANO.

-ponude moraju prispjeti u Općinu Višnjan najkasnije do ponedjeljka 02. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.

Nepravodobne, nepotpune i ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK  Angelo Mattich

javni-natjecaj-za-prodaju-i-zamjenu-nekretnina-u-vlasnistvu-suvlasnistvu-opcine-visnjan

ponuda-za-kupnju-obrazac-1-fiziclke-

ponuda-za-kupnju-obrazac-1-pravne-osobe

ponuda-za-zamjenu-obrazac-zn

izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecaja-obrazac-2

tablica-1-redni-broj-1 tablica-1-redni-broj-2 tablica-1-redni-broj-3 tablica-1-redni-broj-4-i-5 tablica-1-redni-broj-6-i-7 tablica-1-redni-broj-8-9-10-11-12-i-13 tablica-1-redni-broj-14 tablica-2-redni-broj-1

Skip to content