JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN – ISPRAVAK

Ispravlja se pogreška na službenim web stranicama Općine Višnjan ( https://www.visnjan.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-i-zamjenu-nekretnina-u-vlasnistvusuvlasnistvu-opcine-visnjan-2/ )  na kojim je objavljen Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan KLASA: 940-02/22-01/02, URBROJ: 2163-38-2-22-1, od 17. svibnja 2022.

 

U objavi Javnog natječaju za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan , ispravlja se tekst :

„Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 23. svibnja 2022. godine, poštom ili neposrednom predajom na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano.

Ponude moraju prispjeti u Općinu Višnjan najkasnije do ponedjeljka 23. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.“

te ispravno glasi:

„Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 25. svibnja 2022. godine, poštom ili neposrednom predajom na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano.

Ponude moraju prispjeti u Općinu Višnjan najkasnije do ponedjeljka 25. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.“

 

Skip to content