JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA I OKUĆNICA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji okućnica (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2012), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2018), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2019), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2019), Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 2/2020), Odluke o prodaji nekretnina i zamjeni nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2020) i članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2021), Općinski načelnik Općine Višnjan,  raspisuje Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Opčine Višnjan.

Rok za predaju ponuda je utorak, 06. travnja 2021. godine

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina i okučnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan

Tablica 1., redni broj 1. 

Tablica 1., redni broj 2.

Tablica 1., redni broj 3.,

Tablica 1., redni broj 4.,

Tablica 1., redni brojevi 5 i 6

Tablica 1., redni broj 7.,

Tablica 1., redni broj 8. do 21.

Tablica 1., redni broj 22.

Tablica 1., redni broj 23. 

Tablica 1., redni broj 24.

Tablica 2., redni broj 1.

Tablica 3., redni broj 1.

Tablica 3., redni broj 2.

Tablica 3., redni broj 3.

Izjava o prihvacanju uvjeta iz natječaja

Obrazac 2 Ponuda za kupnju

Obrazac 1 Ponuda za zamjenu

Obrazac ZN

Privola Opcina Višnjan

Skip to content