JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA I OKUĆNICA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji okućnica (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2012), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2018), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2019), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2019), Odluke o prodaji nekretnina i zamjeni nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2020) i članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2021), Općinski načelnik Općine Višnjan,  raspisuje Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine VIšnjan

Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak, 19.04.2021. godine do 15 sati

Javni vatječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Obrazac 1 – ponuda za kupnju-obrazac-1

Obrazac ZN – ponuda za zamjenu

Obrazac 2 – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječaja obrazac 2

Privola Općina Višnjan

tablica-1-redni-broj-1

tablica-1-redni-broj-2

tablica-1-redni-broj-3

tablica-1-redni-broj-4

tablica-1-redni-broj-5-i-6

tablica-1-redni-broj-7

tablica-1-redni-broj-8

tablica-1-redni-broj-9-10-11-12-13-14-15

tablica-1-redni-broj-16

tablica-1-redni-broj-17-18-19

tablica-1-redni-broj-20-21-22-23-24-25

tablica-2-redni-broj-1

tablica-3-redni-broj-1

Skip to content