JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENT KOMUNALNI I PROMETNI REDAR

Pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, na temelju članka 17., 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19- u nastavku teksta ZSNLS) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Općinu Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: referent komunalni i prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

–       SSS ekonomske, upravne ili tehničke struke

–       najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

–       poznavanje rada na računalu

–       položen državni stručni ispit

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  podnose se preporučeno na adresu: Općina Višnjan, Povjerenstvo za provedbu natječaja, za radno mjesto: referent komunalni i prometni redar, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, u roku od 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Višnjan (www.visnjan.hr), a najkasnije do 7. lipnja 2022., do 12 sati bez obzira na način dostave. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Općine Višnjan  na adresi Trg slobode 1, 52463 Višnjan.

komunalni-prometni-redar

privola-opcina-visnjan

Skip to content