JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Na temelju članka 391. članak Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj  91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15 i 94/17.),  Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Višnjan 3/2019), Odluke o lokalnim porezima (Službeni glasnik Općine Višnjan 3/2020 i 2/2021), Jedinstveni upravni odjel raspisuje:

 JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

 

1.Javni natječaj

2.Obrazac 1

3.Izjava-o-prihvaćanju-uvjeta-iz-natječaja- obrazac

4.Terasa – Trg slobode 9

5.Terasa- Trg slobode 2

Skip to content