Javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna za 2024.

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15., 37/21.), članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 5/2015.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Višnjan za 2024. godinu, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan objavljuje

 

Javni natječaj Općine Višnjan

za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan za 2024. godinu

 

Javni natječaj JUO

Pravilnik o financiranju programa projekata i javnih potreba

Upute za prijavitelje 2024.

Opisni obrazac OPO 2024

Obrazac-proracuna-OPR.2024(1)

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja DF 2024

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 2024

Obrazac za opisni izvještaj OPI 2024

Obrazac-za-financijski-izvještaj-2024

Skip to content