JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) te članka 16. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 05/15), Općinski načelnik raspisuje javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu.

Rok za dostavu prijava je 25. veljače 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju može preuzeti u nastavku:

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html

Pravilnik-o-financiranju-programa-proj-glasnik-opcine-visnjan-broj-05_151

Odluka-o-raspisivanju-javnog-natjecaja

Tekst-javnog-natjecaja

Upute-za-prijavitelje

Opisni-obrazac-OPO

Obrazac-proracuna-OPR

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-DF

Popis-priloga-koje-je-potrebno-priloziti-uz-prijavu

Obrazac-za-procjenu-kvalitete_vrijednosti-programa-ili-projekta-OK

Obrazac-ugovora-o-financiranju

Obrazac-za-opisni-izvjestaj-OPI

Obrazac-za-financijski-izvjestaj-FINI

 

 

Skip to content