JAVNI NATJEČAJ OPĆINE VIŠNJAN ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE VIŠNJAN U 2021. GODINI

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15), članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/15) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Višnjan za 2021. godinu, Općinski načelnik Općine Višnjan  objavljuje

Javni natječaj Općine Višnjan za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan za 2021. godinu

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju može preuzeti u nastavku:

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje proograma, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Višnjan za 2021. godinu

Javni natječaj za financiranje proograma, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Višnjan za 2021. godinu

Upute za prijavitelje

Opisni obrazac – OPO

Obrazac Proračuna – OPR

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – DF

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrazac za procjenu kvalitete vrijednosti/programa – OK

Obrazac ugovora o financiranju

Obrazac za opisni izvještaj – OPI

Obrazac za financijski izvještaj – FINI

Skip to content