JAVNI NATJEČAJ OPĆINE VIŠNJAN ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA SREDSTVIMA PRIVREMENOG FINANCIRANJA OPĆINE VIŠNJAN ZA RAZDOBLJE 1. 1.- 30. 6. 2017. GODINE

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 88. st.3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), Rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika Višnjan- Visignano (Narodne Novine broj 8/17), članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 05/15), te članka 1. i 2. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima privremenog financiranja Općine Višnjan, KLASA: 023-08/17-01/08, UR.BROJ: 2167-03-01-17-01, od 24. travnja 2017.godine, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u Općini Višnjan raspisuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz privremenog financiranja Općine Višnjan za razdoblje 1. 1.- 30. 6. 2017. godine.

Natječajnu dokumentaciju može preuzeti u nastavku:

Pravilnik-o-financiranju-SG Opcine-visnjan-broj-05_15

Odluka-o-raspisivanju-javnog-natjecaja

Tekst-javnog-natjecaja

Upute-za-prijavitelje

Opisni-obrazac-opo

Obrazac-proracuna-opr

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-df

Popis-priloga-koje-je-potrebno-priloziti-uz-prijavu

Obrazac-za-procjenu-kvalitete_vrijednosti-programa-ili-projekta-ok

Obrazac-ugovora-o-financiranju

Obrazac-za-opisni-izvjestaj-opi

Obrazac-za-financijski-izvjestaj-fini

Skip to content