Izvješće o provedenim Javnim natječajima za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan

Izvješće o provedenim Javnim natječajima za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan

I. Javni natječaj objavljen je 03.03.2020 – 02.04.2020

– na I. Javni natječaj za zakup poljoprivrdnog zemljišta pristiglo je ukupno 10 prijava od kojih su sve pravodobne, 9 (devet) važećih i 1 (jedna) nevažeća zbog nepotpune dokumentacije

– Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda donijeta je na sjednici Općinskog vijeća 16.10.2020.

– na I. Javnom natječaju od ukupno 26,7450 ha, dodjeljeno je 17,6713 ha

– potrebna dokumentacija dostavljena  je u Ministarstvo Poljoprivrede 04.11.2020, a u Istarsku županiju poslano 05.11.2020.

– suglasnost Ministarstva Poljoprivrede izdana 05.02.2021., pristiglo poštom 08.03.2021.

– mišljenje Istarske županije  izdano 11.11.2020., pristiglo poštom 30.11.2020.

– potrebna dokumentacija s prijedlozima ugovora dostavljena u Županijsko državno odvjetništvo u Puli, dokumentacija je vraćena  s uputama da se usklade kulture zemljišnoknjižnih izvadaka i posjedovnih listova.

– potrebno je izvršiti usklađenje za 20 k.č. ukupne površine 11,26 ha

– usklađenje kultura provodi se izradom geodetskih elaborata za svaku česticu zasebno (ukupno je potrebno 20 elaborata)

– predviđeni trošak usklađivanja kultura iznosi 70.000,00 kn (20 x 3.500,00 kn)

 

II. Javni natječaj objavljen je 05.11.2020 – 04.12.2020

– na II. Javni natječaj za zakup poljoprivrdnog zemljišta pristiglo je ukupno 43 prijava, od kojih su sve pravodobne, 29 (dvadesetdevet) važećih i  14 (četrnaest) nevažećih

– Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda donijeta je na sjednici Općinskog vijeća 23.12.2020.

– na II. Javnom natječaju od ukupno 136,3870 ha, dodjeljeno je 39,1329 ha

– potrebna dokumentacija poslana je u Ministarstvo Poljoprivrede 29.12.2020, u Istarsku županiju poslano 29.12.2020.

– Mišljenje Istarske županije  izdano 11.01.2021.

– Suglasnost Ministarstva Poljoprivrede nije još izdana

– potrebno je izvršiti usklađenje za 59 k.č. ukupne površine 29,77 ha

– predviđeni trošak usklađivanja kultura iznosi 206.500,00 kn (59 x 3.500,00 kn)

 

III. Javni natječaj objavljen je 30.12.2020 – 29.01.2021

– na III. Javni natječaj za zakup poljoprivrdnog zemljišta pristiglo je ukupni 32 prijave, od kojih su sve pravodobne, 29 (dvadesetdevet) važećih i  3 (tri) nevažeće

– Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda donijeta je na sjednici Općinskog vijeća 01.04.2021.

– na III. Javnom natječaju od ukupno 111,8290 ha, dodjeljeno je 59,2410 ha

– potrebna dokumentacija dostavljena je u Ministarstvo Poljoprivrede 13.04.2021, u Istarsku županiju dostavljeno 13.04.2021.

– Mišljenje Istarske županije  izdano 28.04.2021.

– Suglasnost Ministarstva Poljoprivrede nije još izdana

– potrebno je izvršiti usklađenje za 60 k.č. ukupne površine 43,16 ha

– predviđeni trošak usklađivanja kultura iznosi 210.000,00 kn (60 x 3.500,00 kn)

 

IV. Javni natječaj objavljen je 20.4.2020 – 20.05.2021

– na IV. Javni natječaj za zakup poljoprivrdnog zemljišta pristiglo je ukupni 11 prijava, od kojih su sve pravodobne i sve važeće

– na IV. Javnom natječaju od ukupno 60,9797 ha, predlaže se dodjeliti 14,5191 ha

– potrebno je izvršiti usklađenje za 15 k.č. ukupne površine 8,04 ha

– predviđeni trošak usklađivanja kultura iznosi 52.500,00 kn (15 x 3.500,00 kn)

 

Za sva 4 Javna natječaja potrebno je izvršit usklađenje za ukupno 154 k.č.

Predviđeni trošak za usklađivanje kultura iznosi 539.000,00 kn

 

KLASA:320-02/21-01/04
URBROJ:2167-03-01-21-01
Višnjan-Visignano, 15. srpnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Angelo Mattich v.r.

 

Izvješće-o-provedenim-javnim-natječajima-za-zakup-poljop-zem-u-vlasništvu-rh

 

Skip to content