IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN-produljenje roka javnog uvida

OPĆINA VIŠNJAN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke Općinskog načelnika

Općine Višnjan

 

OBJAVLJUJE

održavanje javne rasprave o prijedlogu

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

 

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan, sukladno Objavi KLASA 023-08/18-01/18 URBROJ 2167-03-01-20-14 od 08. siječnja 2021. godine zbog tehničkih problema koji su prouzročili da materijali za javni uvid nisu bili dostupni u najavljenom terminu u cilju što boljeg sudjelovanja javnosti u javnom uvidu produljuje se javni uvid za 12 dana i traje do zaključno s 22. veljače 2021. godine.

 

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, radnim danom od 9,00 – 14,00 sati (Trg slobode 1, Višnjan).

    Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 04. veljače 2021. god. (četvrtak) u prostorijama palače Sincich, Trg Pino Budićin, Višnjan s početkom u 12,00 sati.   Zainteresirana javnost moći će izrađivaču Izmjena i dopuna prostornog plana  postavljati pitanja i dobiti tumačenja. Zbog najavljenih mogućih ograničenja u broju osoba koje mogu boraviti u zatvorenom prostoru organizacija javnog izlaganja će se uskladiti s Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Svi sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

 

 

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:

–  imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnog prostornog plana, tijekom trajanja javnog uvida,

–  mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,

–  mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,

–  mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe koji moraju biti zaprimljeni najkasnije do 22. veljače 2021. godine (ponedjeljak) na adresu: Općina Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, s naznakom “prilog javnoj raspravi”.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

  1. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 22. veljače 2021. godine.

 

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlozima izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova.

 

 

Klasa: 023-08/18-01/18

Ur.broj: 2167-03-01-21-15

Višnjan, 26. siječnja 2021.

 

OPĆINA VIŠNJAN

Jedinstveni upravni odjel

 

Zamjenica pročelnice

Ružica Mitrović Maurović, dipl.iur.

Skip to content