V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN-GRAFIČKI PRIKAZ

U privitku dostavljamo grafički prikaz V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan – grafičko podrućje naselja

4.1. Bokići, Farini, Kolumbera, Strpaćići, Višnjan

4.2. Baškoti, Broskvari, Korlevići, Markovac

4.3. Benčani, Butori, Deklevi, Kočići, Srebrnići, Štuti, Tičan

4.4. Barići, Cerion, Diklići, Vejaki, Vranići, Prašćari, Prhati

4.5. Milanezi, Radoši, Poslovna-zona Višnjan-Milanezi

4.6. Barat, Legovići, Zoričići, Štancija Boškarin

4.7. Anžići, Bucalovići, Kurjavići, Mališi, Rapavel, Ribarići, Smolici, Žužići

4.8. Bačva, Kelci, Rafaeli, Žikovići

4.9. Bujarići, Cvitani, Gambetići, Košutići, Maretići, Radovani, Vrhjani, Poslovna zona Gambetići

4.10. Fabci, Majkusi, Sinožići, Sveti Ivan, Tripari

4.11. Prkovići, Pršurići, Ženodraga

 

Skip to content