VIRA d.o.o

vira_logoVIRA d.o.o – Višnjanska razvojna agencija
Trg slobode 1, 52463 Višnjan – Visignano
OIB 71086803907
Tel: 052/449-208, Fax: 052/449-504
e-mail: vira@visnjan.hr

VIRA d.o.o – Višnjanska razvojna agencija za izgradnju i upravljane poslovnim zonama, privlačenje investicija i izradu projekata za privlačenje sredstava fondova u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji u stopostotnom je vlasništvu Općine Višnjan, a osnovana je 2006. godine.
Vezano uz gore spomenute poslove i zadatke VIRA d.o.o je u prosincu 2006. potpisala Ugovor o korištenju Ureda hrvatskih županija u Bruxellesu sa Agencijom za razvoj Varaždinske županije d.o.o. (AZRA d.o.o) koja je i nositelj otvaranja Ureda u Bruxellesu. Ugovor je zaključen na razdoblje od 4 godine, a za to će razdoblje VIRA d.o.o, Višnjanska razvojna agencija zajedno sa svojim partnerima u projektu, Općinom Bale i Općinom Tinjan, sveukupno izdvojiti 72.000 kuna godišnje. Ured u Bruxellesu ima različite aktivnosti, među kojima su najznačajnije zastupanje regija, gradova i općina u europskim institucijama, informiranje o događajima značajnim za regionalni razvoj i razvoj JLS, mogućnost sudjelovanja u projektima, pomoć u traženju mogućih partnera, koordinacija sastanaka i osiguranje prostora za rad te ostale usluge. Obveza VIRA-e d.o.o i njenih partnera u projektu je slanje stručnih praktikanata s dobrim znanjem engleskog i još jednog stranog jezika u Ured prema rasporedu kojeg utvrdi Varaždinska razvojna agencija, obavještavanje voditelja Ureda o interesima i planiranim posjetima, kako bi se na vrijeme mogle organizirati sve potrebne aktivnosti. Stalna prisutnost u Bruxellesu do sada se pokazala problematičnom, ne samo zbog prilično visokih troškova već i zbog nedostatka kadrova koji bi bili poveznica između pojedine općine i europskih institucija. Općina Višnjan sa svojim partnerima Općinom Bale i Općinom Tinjan podržava suradnju na projektu otvaranja Ureda hrvatskih regija jer jedinice lokalne i regionalne samouprave udružuju snage na polju zastupanja u institucijama EU-a u Bruxellesu.
S obzirom na činjenicu da je jedan od ključnih projekata Općine Višnjan u narednih dvije godine izgradnja poslovne zone Višnjan u cilju poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, svi poslovi vezani uz spomenutu izgradnju (počevši od izgradnje pristupnih putova, izrade urbanističkih uređenja, projektiranja prometnica i kompletne komunalne infrastrukture) povjereni su VIRA-i d.o.o.
Uz poslove navedene u samom nazivu poduzeća, u VIRA-i d.o.o. će se izraditi projekt ‘Bordo knjige’ odnosno izvršit će se popis nekretnina u vlasništvu Općine Višnjan na cjelokupnom području Općine Višnjan.

Skip to content