Poslovna zona Višnjan-Milanezi

Poslovna zona Višnjan–Milanezi nalazi se 1100 m zapadno od Istarskog ipsilona – čvorište Višnjan i 2400 m od centra Višnjana. Ulaz u poslovnu zonu je s glavne prometnice Višnjan – Poreč. Istarski ipsilon bi u naredne dvije godine trebao dobiti puni profil auto ceste.
Zona obuhvata Poslovne zone Višnjan – Milanezi je utvrđena PPUO Višnjan.
Površina zone je 21,45 ha.
Poslovna zona Višnjan-Milanezi je osnovana 27.09.2005. godine

Urbanističkim planom uređenja Poslovne zone Višnjan-Milanezi utvrđuju se osnovni uvjeti korištenja i namjene površina, prometna, odnosno ulična i komunalna mreža, te smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

Općina Višnjan kao osnivač poslovne zone povjerila je izgradnju infrastrukture i upravljanje zonom svom trgovačkom društvu VIRA d.o.o, Višnjanska razvojna agencija.

U zoni je predviđena parcela na kojoj će biti smještena upravna zgrada s poduzetničkim inkubatorom VIRA d.o.o, Višnjanska razvojne agencija.

U poslovnoj zoni predviđa se smještaj:

a) manjih prerađivačkih proizvodnih (industrijskih) pogona prvenstveno vezanih uz preradu poljodjelskih proizvoda (vinarije, uljare i sl.)
b) zanatskih proizvodnih pogona, servisa, većih prodajnih i sličnih prostora i građevina, komunalnih građevina, garaža i sl., koje sve zbog prostornih i drugih ograničenja ne mogu biti smještene u okviru građevnih područja naselja
c) proizvodni pogoni sa visokom tehnologijom

Djelatnosti čiji se razvoj očekuje u zoni, uz preporuku poticanja njihovog razvoja, su:

 • prerada maslina ili drugih uljarica i proizvodnja ulja
 • prerada grožđa i proizvodnja vina i drugih proizvoda od grožđa
 • proizvodnja i prerada voća, povrća i ljekovitog bilja
 • proizvodnja i prerada gljiva,
 • skladištenje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • sortiranje i pakiranje voća i povrća
 • prerada ribe i plodova mora
 • proizvodnja sira i ostalih mliječnih proizvoda
 • izrada i montaža PVC stolarije
 • smještaj, održavanje i popravak plovila – suha marina
 • maloprodaja proizvoda za domaćinstvo
 • skladišno – prodajni prostor metalne galanterije i željeznih proizvoda
 • trgovina na veliko
 • komunalne djelatnosti
 • servisno – uslužne djelatnosti

U izradi su uvjeti i način raspolaganja zemljištem u Poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi.

listopad, 2007. godine

Skip to content