DOPUNSKI IZBORI 2021. – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA DOPUNSKI IZBOR – TALIJANSKA NACIONALNA MANJINA

zbirna_lista_pravovaljanih_kandidacijskih_lista_dopunski_izbor

Skip to content