DOPUNSKI IZBORI 2021. – OBAVIJEST O OBJAVLJIVANJU PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNE LISTE KANDIDACIJSKIH PRAVOVALJANIH LISTA ZA DOPUNSKI IZBOR – TALIJANSKA NACIONALNA MANJINA

o-b-a-v-i-j-e-s-t

Skip to content