Dnevni red 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan

Na temelju članka 62. i članka 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan br. 1/2013.) s a z i v a m

3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

za 20. srpnja 2017. godine (četvrtak) u 20,00 sati

u Palači Sincich, Trg P. Budicin 1

DNEVNI RED:

  1. Vijećnička pitanja

  2. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan

  3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Višnjan

  4. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Višnjan

  5. Odluka o izboru drugog/e Potpredsjednika/ce Općinskog vijeća Općine Višnjan

  6. Odluka o dodjeli javnih priznanja OpćineVišnjan za 2017. godinu

  7. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Višnjan

  8. Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova

Vijećnike pozivam da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme te da eventualni izostanak opravdaju putem elektronske pošte na sljedeću adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Petar Radovan

Materijali:

zakljucak-o-usvajanju-zapisnika

zapisnik-i-konstit-sjednice

odluka-o-izmjenama-i-dopunama-statuta-opcine-visnjan

odluka-o-izmjenama-i-dopunama-poslovnika-o-radu-opcinskog-vijeca

odluka-o-izboru-drugog-potpredsjednikaice-opcinskog-vijeca

odluka-o-dodjeli-javnih-priznanja

odluka-o-imenovanju-ravnateljice-djecjeg-vrtica

odluka-o-privremenoj-zabrani-izvodenja-radova

Skip to content