Dnevni red 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan

Na temelju članka 62. i članka 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan br. 1/2013.) s a z i v a m

2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

za 29. lipnja 2017. godine (četvrtak) u 20,00 sati

u Palači Sincich, Trg P. Budicin 1

DNEVNI RED:

  1. Vijećnička pitanja

  2. Plan proračuna Općine Višnjan za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

  3. Program gradnje kapitalnih objekata, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  4. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Višnjan za 2017. godinu
  5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i naobrazbi za 2017. godinu
  6. Program javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2017. godinu
  7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
  8. Odluka o izvršenju proračuna Općine Višnjan za 2017. godinu
  9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom vijeću Općine Višnjan za 2017. godinu

Vijećnike pozivam da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme te da eventualni izostanak opravdaju putem elektronske pošte na sljedeću adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Petar Radovan

Skip to content