Upravno vijeće

Dječjim vrtićem Višnjan upravlja Upravno vijeće koje čini sedam članova: pet  članova imenuju Osnivači iz reda javnih radnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića a jedan se član bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA U MANDATNOM RAZDOBLJU 2023.-2027.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Klaudio Gašparini, predstavnik Općine Višnjan

 

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća:

Petar Brajković, predstavnik VIRA d.o.o.

 

Članovi:

Andrea Cossetto, predstavnik Općine Višnjan

Marino Matić, predstavnik Općine Višnjan

Valentina Ostojić, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića

Mario Peršurić, predstavnik Općine Višnjan

Tanija Travan, predstavnica roditelja-korisnika usluga Vrtića

 

Skip to content