Dječji vrtić Višnjan raspisao je javni natječaj za prijem u radni odnos….

Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN  10/97, 107/07, 94/13) te članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. rujna 2013. godine donosi odluku o raspisivanju natječaja :

– za radno mjesto odgojitelja – pripravnika (osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog

odnosa) do 31. kolovoza 2014. godine – dva  radna mjesta

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– presliku diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti (za obavljanje poslova odgojitelja)

– životopis i zamolbu za prijem

– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne smije biti starije od 6 mjeseci)

– presliku osobne iskaznice

 

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u sjedište Dječjeg vrtića Višnjan, u roku od 8 dana od objave Natječaja na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana bb, 52463 Višnjan – Visignano.

 

Nepotpune i nepravovremeno dospjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Angelo Mattich, v.r.

 

Skip to content