• PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

    PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

    U nastavku donosimo propise, odluke i pravilnike koji se odnose na pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kojima raspolaže Dječji vrtić Višnjan a koji se primjenjuju u...

Skip to content