Dječji vrtić Višnjan – Javni natječaj za radna mjesta

 

Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN  10/97, 107/07 i 94/13) te članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, Upravno vijeće na sjednici održanoj 13. studenoga  2013. godine donosi odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA

Za radna mjesta:

– za radno mjesto voditelja kraćeg programa ranog učenja talijanskog jezika na određeno vrijeme od 1. prosinca 2013. do 15. lipnja 2014. godine   (nepuno radno vrijeme/6 sati tjedno)

– za radno mjesto spremača od 1. siječnja do 31. kolovoza 2014. godine (puno radno vrijeme/40 sati tjedno)

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– presliku diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi (za radno mjesto voditelja kraćeg   programa)

– životopis i zamolbu za prijem

– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne smije biti starije od 6 mjeseci)

– dokaz o radnom iskustvu

– presliku osobne iskaznice

 

Kandidat za radno mjesto voditelja kraćeg programa ranog učenja talijanskog jezika mora  zadovoljavati uvjete propisane člankom 6. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Kandidat za radno mjesto spremač mora zadovoljavati uvjete propisane člankom 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

 

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u sjedište Dječjeg vrtića Višnjan, u roku od 8 dana od objave Natječaja na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana bb, 52463 Višnjan – Visignano.

Nepotpune i nepravovremeno dospjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Angelo Mattich v.r.

 

Skip to content