BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠNJAN

Rješenjem Izbornog povjerenstva za  VIII. Izbornu jedinicu i XII Izbornu jedinicu (za birače koji glasuju na području VIII Izborne jedinice) na području Općine Višnjan određena su sljedeća biračka mjesta:

1. Biračko mjesto br. 1 VIŠNJAN (KINO SALA, TRG SLOBODE) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Babudri:Babudri, Benčani:Benčani, Bucalovići:Babudri,Bucalovići, Butori:Butori, Deklevi: Deklevi, Farini: Farini, Kočići: Kočići, Kolumbera: Kolumbera, Legovići: Legovići, Milanezi: Milanezi, Radoši kod Višnjana: Radoši kod Višnjana, Srebrnići: Srebrnići, Strpačići: Strpačići, Štuti: Štuti, Tićan: Tićan,Višnjan: Brežac, Dalmatinska, Del Poco, Don Erminia Susata, Dr. Silvio Fortuna, Fontanela, Gvido del Fabro, Istarska, Jamska, Jože Šurana, Kadore, Kanali, Kovačeva, Kršenac, Rade Končara, Rov, Trg Pina Budičina, Trg slobode, Trgovačka,Vladimira Gortana, Vladimira Nazora, Zagrebačka.

2. Biračko mjesto br. 2 CVITANI (ZGRADA BIVŠE ŠKOLE, CVITANI) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Cvitani: Cvitani, Fabci: Fabci, Gambetići: Gambetići, Majkusi: Majkusi, Maretići:Maretići, Ribarići: Ribarići, Sinožići: Sinožići, Sveti Ivan: Sveti Ivan, Tripari: Tripari,Vrhjani: Vrhjani.

3. Biračko mjesto br. 3 RAPAVEL(ZGRADA BIVŠE ŠKOLE, RAPAVEL) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Anžići: Anžići, Mališi: Mališi, Rapavel: Rapavel, Smolici: Smolici, Žužići: Žužići.

4. Biračko mjesto br. 4 MARKOVAC-SAN MARCO (DRUŠTVENE PROSTORIJE, MARKOVAC- SAN MARCO) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Baškoti: Baškoti, Bokići: Bokići, Broskvari: Broskvari, Korlevići: Korlevići, Markovac: Markovac

5. Biračko mjesto br. 5 VRANIĆI KOD VIŠNJANA (UREDSKI KONTEJNER PORED BOĆALIŠTA, VRANIĆI KOD VIŠNJANA) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

Barići: Barići, Cerion: Cerion, Diklići: Diklići, Kurjavići: Kurjavići, Prašćari: Prašćari, Prhati: Prhati, Vejaki: Vejaki, Vranići kod Višnjana: Vranići kod Višnjana.

 6. Biračko mjesto br. 6 BAČVA (UREDSKI KONTEJNER ISPRED CRKVE, BAČVA)na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Bačva: Bačva, Barat: Barat, Kelci: Kelci, Košutići: Košutići, Prkovići: Prkovići, Pršurići: Pršurići, Radovani: Radovani, Rafaeli: Rafaeli, Zoričići: Zoričići, Ženodraga: Ženodraga, Žikovići: Žikovići.

Birači  koji glasuju izvan mjesta prebivališta, a koji su privremeno upisani u popis birača na području Općine Višnjan glasuju:

u POREČU

na biračkom mjestu broj 18. POREČ, Dječji vrtić „Radost“, Ulica R. Končara 7, Poreč.

U nastavku prilažemo potpuni tekst Rješenja o određivanju biračkih mjesta i Rješenja o određivanju posebnih biračkih mjesta:

Rješenje o biračkim mjestima IŽ-2016

Rješenje o posebnim biračkim mjestima

Skip to content