• NATJEČAJ ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE NASADA VINOVE LOZE

  NATJEČAJ ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE NASADA VINOVE LOZE

  Natječaj za izvođenje radova sanacije nasada vinove loze U svrhu zaštite postojećih nasada i sprječavanja daljnjeg razvoja bolesti vinove loze, temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17),...

 • NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA “MAGDALENJINU”

  NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA “MAGDALENJINU”

  Na temelju članka 391., stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,...

 • Pravilnik o evidentiranju promjena dugotrajne imovine -Montenes Pravilnik o postupcima naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja-Montenes Pravilnik o ustrojavanju registra ugovora-Montenes

 • ASTROFEST 2024.

  ASTROFEST 2024.

 • JAVNI POZIV

  JAVNI POZIV

  Temeljem članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i  144/20.), Jedinstveni...

Skip to content