ODLUKAO PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA OBJAVLJEN 16. LIPNJA 2020. GODINE

KLASA: 943-01/20-01/03

URBROJ: 2167-03-01-20-02

Višnjan -Visignano, 23. lipnja 2020. godine

 

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji zemljišta Zajednici Talijana „dr. Silvio Fortuna“ -Comunità degli Italiani „Dott. S. Fortuna “(Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2019), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2019), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2019) i članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/2017), Općinski načelnik Općine Višnjan  donosi

 

 

ODLUKU O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

 NA JAVNI  NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

OBJAVLJEN 16. LIPNJA 2020. GODINE

I.

Produljuje se rok za dostavu ponuda na javni  natječaj za prodaju nekretnina objavljen 16. lipnja 2020. godine do 08. srpnja 2020. godine (srijeda).

 

II.

U ostalom dijelu ostaju neizmijenjene odredbe i utvrđenja iz javnog natječaja objavljenog 16. lipnja 2020. godine.

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na mrežnim stranicama i na oglasnog ploči Općine Višnjan.

 

 

 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                             Angelo  Mattich,v.r.

Skip to content