5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 79. i članka 80. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 1/21) s a z i v a m

5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN 

za 17. prosinca 2021. godine (petak) u 18,00 sati u Palači Sincich, Trg P. Budicin 1 

DNEVNI RED:

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan
2. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Višnjan za 2022. godinu
3. Plan proračuna Općine Višnjan za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
4. Program gradnje kapitalnih objekata, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Višnjan za 2022. godinu
6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i naobrazbi za 2022. godinu
7. Program javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2022. godinu
8. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu
9. Odluka o izvršenju proračuna Općine Višnjan za 2022. godinu
10. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva na području Općine Višnjan za 2022. godinu
11. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom vijeću Općine Višnjan za 2022. godinu
12. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2022. godinu
13. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
14. Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
15. Odluka o donošenju Izvješća o stanju u prosotoru
16. Vječnička pitanja

 

Temeljem Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od dana 12. studenog 2021. godine, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-452 članovi Općinskog vijeća i druge osobe koje žele prisustvovati sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan dužni su predoćiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenu, preboljenju odnosno testiranju.

Vijećnice i vijećnike pozivam da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme te da eventualni izostanak opravdaju putem elektronske pošte na sljedeću adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr.

Sjednica Općinskog vijeća održati će se uz obvezu poštivanja svih epidemioloških mjera COVID-19 propisanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
mr.sc. Mario Peršurić, dipl. ing. agr.

 

Skip to content