4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 79. i članka 80. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj broj 1/21)  s a z i v a m

4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN za 10. prosinca 2021. godine (petak) u 18,00 sati u Palači Sincich, Trg P. Budicin 1  

DNEVNI RED:

 1. Izvješće Mandatno verifikacijske komisije
 2. Polaganje prisege vijećnika koji počinje obnašati vijećničku dužnost
 3. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan
 4. Odluka o raspisivanju VI. javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan
 5. Odluka o lokalnim porezima za 2022. godinu
 6. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2021. godinu
 7. II. Izmjene i dopune Programa gradnje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Višnjan za 2021. godinu
 8. II. Izmjene i dopune Programa održavanja kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Višnjan za 2021. godinu
 9. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2021. godinu
 10. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu
 11. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i obrazovanju za 2021. godinu
 12. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva na području Općine Višnjan za  2021. godinu
 13. Vijećnička pitanja

 

Sjednica Općinskog vijeća održati će se uz obvezu poštivanja svih epidemioloških mjera COVID-19 propisanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Temeljem Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od dana 12. studenog 2021. godine, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-452 članovi Općinskog vijeća i druge osobe koje će prisustvovati sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan dužni su predoćiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenu, preboljenju odnosno testiranju.

Vijećnice i vijećnike pozivam da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme te da eventualni izostanak opravdaju putem elektronske pošte na sljedeću adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

Predsjednik Općinskog vijeća

mr.sc. Mario Peršurić, dipl. ing. agr. v.r.

 

Skip to content