16. sjednica Općinskog vijeća Općine Višnjan

Na temelju članka 62. i članka 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan, s a z i v a m

 

 

16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

za 20. prosinca 2018. godine (četvrtak) u 18,00 sati

u Palači Sincich, Trg P. Budicin 1

 

DNEVNI RED:

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2018. godinu
 2. I. Izmjene i dopune Programa gradnje kapitalnih objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Višnjan za 2018. godinu

 1. I. Izmjene i dopune Programa održavanja kapitalnih objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Višnjan za 2018. godinu

 1. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2018. godinu
 2. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu
 3. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i

obrazovanju za 2018. godinu

 1. Plan proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 2. Program gradnje kapitalnih objekata, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 3. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Višnjan za 2019. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i naobrazbi za 2019. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2019. godinu
 6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu
 7. Odluka o izvršenju proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu
 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom vijeću Općine Višnjan za 2018. godinu
 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom vijeću Općine Višnjan za 2019. godinu
 10. Odluka o zahtjevu za povjeravanje poslova iz nadležnosti Istarske županije
 11. Odluka o raspoređivanju sredstava  za financiranje djelatnosti vatrogastva na području Općine Višnjan 2018. godine
 12. Odluka o raspoređivanju sredstava  za financiranje djelatnosti vatrogastva na području Općine Višnjan 2019. godine
 13. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Višnjan
 14. Odluka o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 2429/1 k.o. Bačva iz javnog dobra
 15. Odluka o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 3239/4 k.o. Sveti Ivan iz javnog dobra
 16. Odluka o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 1542/1 k.o. Višnjan iz javnog dobra
 17. Odluka o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 3188 k.o. Sveti Ivan iz javnog dobra
 18. Odluka o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 3188 k.o. Sveti Ivan iz javnog dobra
 19. Odluka o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 2441/1 k.o. Bačva iz javnog dobra
 20. Odluka o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 2455/1 k.o. Bačva iz javnog dobra
 21. Odluka o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 77/7 k.o. Višnjan iz javnog dobra
 22. Odluka o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 77/7 k.o. Višnjan iz javnog dobra
 23. Informacija o Zaključku Općinskog načelnika o visini jednokratne naknade za rođenje i za slučaj smrti
 24. Odluka o broju pripravnika u Dječjem vrtiću Višnjan u 2019. godini
 25. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 15.  sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan
 26. Vijećnička pitanja

 

Vijećnike pozivam da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme te da eventualni izostanak opravdaju putem elektronske pošte na sljedeću adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

 

 

 

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                 Nenad Čendak, v.r.

Skip to content