15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Višnjan održati će se  dana 16. travnja 2015. godine u 18:00 sati u Palači Sincich

U nastavku donosimo predloženDNEVNI RED:

1. Izvješće o odluci Ministarstva uprave Republike Hrvatske u odnosu na podneseni Zahtjev za nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Višnjan na 13. i 14. sjednici

2. Vijećnička pitanja

3. Usvajanje zapisnika sa 11. i 14. sjednice Općinskog vijeća

4. Odluka o izradi Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan

6. Odluka o pristupanju Općine Višnjan LAG-u Središnja Istra

7. Suglasnost na izmjenu Statuta Dječjeg vrtića Višnjan

8. Suglasnost na I. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Višnjan

9. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Višnjan za razdoblje 2015. – 2017. godine

10. Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja  na području Općine Višnjan za 2014. godinu

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke  o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

13. Odluka o socijalnoj skrbi

14. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Višnjan

15. Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

16. Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Višnjan

17. Odluka o obročnoj otplati komunalnog doprinosa- Miro Jehnić

18. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje i jamstva trgovačkom društvu VIRA d.o.o.

19. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIRA d.o.o. za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja

 

 

Skip to content