15. sjednica Općinskog vijeća Općine Višnjan

Na temelju članka 62. i članka 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan, s a z i v a m

 

15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

za 22. studeni 2018. godine (četvrtak) u 18,00 sati

u Palači Sincich, Trg P. Budicin 1

DNEVNI RED:

 1. Izbor II. Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Višnjan
 2. Informacija o ostavci Predsjednika Općinskog vijeća Općine Višnjan
 3. Izbor Predsjednika Općinskog vijeća Općine Višnjan
 4. Izbor I. Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Višnjan
 5. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan
 6. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu
 7. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu
 8. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvještaja trgovačkog društva VIRA d.o.o. za 2017. godinu
 9. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvještaja trgovačkog društva MONTENES d.o.o. za 2017. godinu
 10. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvještaja trgovačkog društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o. za 2017. godinu
 11. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Višnjan
 12. Odluka o kupnji nekretnina
 13. Odluka o nastavku sudjelovanja u izgradnji obilaznice naselja Višnjan II
 14. Informacija o prispijeću upute za postupanje prilikom obračuna komunalnog doprinosa prilikom legalizacije
 15. Informacija o zaprimljenom prijedlogu trgovačkog društva KEMOKOMPLEKS d.o.o.
 16. Odluka o davanju suglasnosti za postizanje nagodbe i sklapanje ugovora u predmetu Pilato-Novi dom
 17. Od¸ uka o raspolaganju slobodnim česticama u Poslovnoj zoni Višnjan- Milanezi
 18. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 19. Suglasnost na izmjene Odluke o koeficijentima složenosti radnih mjesta Dječjeg vrtića Višnjan za radno mjesto ravnatelja
 20. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 9., 10., 11., 12., 13.i 14.  sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan
 21. Vijećnička pitanja

 

Vijećnike pozivam da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme te da eventualni izostanak opravdaju putem elektronske pošte na sljedeću adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                      Petar Radovan, v.r.

Skip to content