NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE NA PUNO RADNO VRIJEME ZA RAD U DJEČJEM VRTIĆU VIŠNJAN

Na temelju članka 40. i 41, a u svezi s člankom 39. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 127/19 i 151/22), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ,57/22  i 101/23) članka 54. Statuta Dječjeg vrtića  i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan, klasa: 601-03/23-03/12,urbroj: 2163-38-5-2-13  od 22. 12.2023. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan, raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

NA PUNO RADNO VRIJEME ZA RAD U DJEČJEM VRTIĆU VIŠNJAN

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

  1. a) sveučilišni diplomski studij ili
  2. b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. c) specijalistički diplomski stručni studij ili
  4. d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
  5. e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56.  Zakona o predškolskom odgoju

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice_DV_Višnjan

Skip to content