RUKOVATELJ RADNIM STROJEM

vira_logo

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14, 127/17 i 98/19) i Odluke direktorice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano, OIB: 71086803907, dana  20. svibnja 2022. raspisuje se

  

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

RUKOVATELJ RADNIM STROJEM – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

OPIS POSLOVA:

-rukovanje radnim i poljoprivrednim strojevima s priključcima (60 KS i 190 KS)

-košnja niskog raslinja- bankine uz nerazvrstane ceste

-godišnje održavanje nerazvrstanih cesta (nasipavanje jalovine i dr.)

-zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (posipavanje i dr.)

-sječa krupnog raslinja na nerazvrstanim cestama

-ostali poslovi na održavanju komunalne infrastrukture

-održavanje radnih strojeva i druge opreme kojom rukuje (podmazivanje i sitni popravci)

-ostali poslovi radnim strojem po nalogu voditelja ili direktora

Prijave se podnose do utorka, 7. lipnja  2022. godine do 15,00 sati.

 

Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ”Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto rukovatelj radnim strojem”, na adresu:

VIRA d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano

natjecaj-rukovatelj-radnim-strojem-traktorom-svibanj

privola-rukovatelj-radnim-strojem

Skip to content